Läkande trädgårdar

trädgrutaVi behöver komma tillbaka till naturen och det har många beröringspunkter med naturmedicin och permakultur. Det kan innebära att oavsett storlek ska den läkande trädgården skapas som ett naturreservat i miniatyr och är en plats där fåglar bygger bon bland punkande växter. Naturen är vår ursprungliga miljö eftersom vi är från begynnelsen ett herdefolk. För att undgå stressen behöver vi då och då återgå till en enklare naturnära livsform.

Människan blir lycklig av att odla sin egen bit jord. Den skänker oss en känsla av tillhörighet, ha ett eget ansvar och kontroll. Genom att odla, som tidigare folk har gjort i urminnes tider, återknyter vi kontakten med gräsrötterna, återvänder till marken och får kraft att stå med båda fötterna stadigt i jorden.

En läkande trädgård är som ett jordiskt paradis och bör också innehålla elementen såsom vatten, trä, eld, jord och luft. Vattnet visar på ett flöde medan trä ger styrka och stabilitet. Elden ger värme och ljus medan jorden förankrar fötter och rötter. Luften är en förutsättning för liv. Föremål som påminner oss om tid och rum, t.ex. solur, vindflöjlar, ger en känsla av beständighet, förankring och ursprunglig kraft till den läkande trädgården.

En trädgård utan träd är som ett konstgalleri utan bilder. Träden ger skugga på sommaren och skydd på vintern. Vi blir gladare och mer avslappnande när vi lever i bladrika miljöer.

En trädgård är ett samarbete mellan människan och det ”gudomliga”. En läkande trädgård ska vara en plats full av mystik och överflöd som svämmar över av naturlig skönhet. En miljö för alla sinnen och inspiration.

En läkande trädgård är skapad för att sätta fokus på en kosmisk ordning som betonar den ständiga cykeln av död och pånyttfödelse och rytmiska växlingen mellan årstiderna. Ett ständigt kretslopp. Runan Jara kan vara en symbol för det.

I en läkande trädgård återhämtar man sig och påbörjar den process av fysiskt tillfrisknande som man uppnår om det finns en god balans mellan arbete i trädgården, vila och lek.b_tegelrör