Jaras Helhetshälsa

Människan kan liknas vid ett livshjul där delarna bildar en helhet. För att uppnå optimal hälsa behöver vi ha balans i livshjulets alla delar. Vi människor är en del av naturen som också är en förutsättning för våra liv. Därför är det viktigt att vi är rädda om oss själva, varandra och jorden.

I Jaras Helhetshälsa erbjuds utbildningar och handledning inom vård och omsorg, naturmedicin och grön rehabilitering. Jag erbjuder också gruppsamtal och reflektionsgrupper kring självläkning, existentiella frågor och hur du kan leda dig själv.