Gruppsamtal

Gruppsamtal kring din hälsa och självläkning

Under fem tillfällen får du möjlighet att tillsammans med andra öka din självinsikt utifrån ett helhetskoncept.

De olika grupptillfällena innehåller samtal, meditationer, gruppövningar och reflektioner. Med utgångspunkt från Meginemetodens® hälsopussel går vi igenom fyra av livets stora pusselbitar; fysiskt, tankar, känslor och andligt.

Reflektion och Existentiella samtal

Under sex tillfällen får du möjlighet att tillsammans med andra fördjupa din självinsikt och självläkning.

De olika grupptillfällena innehåller samtal, meditationer, gruppövningar och reflektioner. Med utgångspunkt från Meginemetodens® hälsopussel inspireras vi av elementen, runorna och det existentiella/andliga.

Gruppsamtal om att leda sig själv

Under fem tillfällen samtalar och reflekterar vi tillsammans om hur vi kan leda oss själva. Vi reflekterar kring våra känslor och försvar. För att kunna vara en förebild och leda andra måste vi börja med oss själva.

Runvandring®

Runvandring är en rörelsemeditation och en del av Meginemetoden®. Den har en naturmedicinsk grund och kan liknas vid en ”nordisk Qigong” som bygger på runornas symbolik och kraft.

Under sex tillfällen eller under en helg går vi igenom varje runa som ingår i Runvandringen®. Vi arbetar med runorna genom presentation, meditation och olika inkännande övningar.