Kurser och studiecirklar

Ibland behövs det flera tillfällen för att få igång sin egen lärprocess. Exempel på Kurser och studiecirklar är Grön rehabilitering utifrån permakultur, Stärka yrkesrollen, Leda sig själv och andra samt Självläkning och återhämtning utifrån Meginemetoden®.

Utifrån arbetsgruppens behov kan jag skapa meningsfulla utbildningsdagar.