Permakultur

Permakultur började att utvecklas i Australien av bland andra Bill Mollison på 70-talet. Ordet står för Permanent (Agri)culture och handlar om att skapa välmående ekosystem, hållbar matproduktion och hållbara livsstilar. I Permakultur integreras modern vetenskap och äldre kulturers kunskap om naturen för att skapa alternativa lösningar. Permakultur är ett designsystem där man arbetar med naturen och försöker att ”härma” den. Designverktyget är baserat på platsens förutsättningar, ekologi, energieffektivitet och ett etiskt förhållningssätt.

Etiken i Permakultur

Omsorg om jorden – förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste värna om den

Omsorg om människorna – stödja och hjälpas åt att bygga välmående individer och samhällen där alla människor har möjlighet att leva ett bra liv.

En rättvis fördelning – försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.

Målet för Permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.