Yrkesmässig handledning

Att arbeta med människor är väldigt spännande och lärorikt. Forskning och beprövad erfarenhet visar att man behöver ett forum för handledning och reflektion för att vara professionell i sin yrkesutövning. Handledning och reflektion minskar också risken för utmattningssyndrom.

Efterhandledning

Personer som är verksamma som handledare behöver ett forum för diskussion och reflektion kring sin handledarroll. Jag erbjuder enskilda eller grupper så kallad efterhandledning, det vill säga handledning på handledning.

Jag har arbetat med yrkesmässig handledning sen början av 1990-talet och erbjuder enskilda eller arbetsgrupper handledning. Vi skräddarsyr handledningen efter era behov.