Inspiration och samarbete

Ensam är inte stark! Vi behöver varandra och vi behöver samarbeta och inspireras. Under livet samlar vi på oss kunskaper och erfarenheter som andra kanske har funderat över innan oss. Jag tror att det är meningen att vi människor ska samarbeta och hjälpa varandra. Ingen kan allt men alla kan något!

Jag har ett nära och inspirerande samarbete med Ann Jönsson på Naturhälsan och Naturmedicinska akademin i Göinge.

Mitt samarbete med Britt Hedman Ahlström har varit mycket givande och en förutsättning för att vi kunde skriva och ge ut dessa böcker, som har omarbetats många gånger.

Andersson Höglund, I. & Hedman Ahlström, B. (2012). Samhällsbaserad psykiatri. Stockholm: Sanoma Utbildning.

Andersson Höglund, I. & Hedman Ahlström, B. (2014). Psykiatri 2. Stockholm: Sanoma Utbildning.