Helhetshälsa

Delarna kropp, psyke, relationer och ande bildar en helhet! Det är viktigt att alla delarna är i balans för att uppnå optimal hälsa.

Helhetshälsa innebär att vi ser på oss själva utifrån alla våra behov. Att hjälpa och leda andra innebär att vi måste ha en god självinsikt och att vi kan ”Leda oss själva”.

Broar mellan skolmedicin och Naturmedicin

Inom skolmedicinen är det viktigt att all vård och behandling utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Vård och omsorg ska också utgå från en helhetssyn på individen. I Samtal berörs en persons alla delar och inte bara den del som visar symtom.

Naturmedicinen utgår också från en helhetssyn på oss individer och att vi är en del av naturen. Den är den äldsta av alla läkekonster och har funnits i flera tusen år innan vår tideräkning. Det är kanske naturmedicin som är skolmedicin, eller det är hög tid att vi börjar att samarbeta och bygga broar!

Gamla naturmedicinska metoder är till exempel akupressur, zonterapi, stimulering av olika kraftcentra, örter och naturens egen läkande kraft.

Nu finns det evidens (bevis) för att till exempel massage har en hälsofrämjande effekt och meditationen har en lugnande påverkan. Gemensam kunskap är också att det är viktigt med god och näringsrik kost samt att rörelse och mental träning gynnar vår hälsa.