Om Jaras

I forntiden användes runor här i Skandinavien som bokstäver och som magiska symboler.
Runornas mystik är både fascinerande och kan vara vägledande i livet.

Runan Jara är:
Årsväxtrunan och har Fruktbarhetskraft

Jara står också för:
Kretslopp – Sådd – Befruktning – Tillväxt – Mognad – Skörd – Vilab_häll