TESTSIDA

Att arbeta med människor är väldigt spännande och lärorikt. Forskning och beprövad erfarenhet visar att man behöver ett forum för handledning och reflektion för att vara professionell i sin yrkesutövning. Handledning och reflektion minskar också risken för utmattningssyndrom.

Jag har arbetat med yrkesmässig handledning sen början av 1990-talet och erbjuder enskilda eller arbetsgrupper handledning. Vi skräddarsyr handledningen efter era behov.